Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Kağıtçılık Matbaacılık Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
Bireysel farkındalık eğitimi

Bireysel farkındalık eğitimi

FARKINDALIK; Düşünme kabiliyetinin hakimi olabilmektir.

Önce kendimizin farkına varmalı ve hayatın içine daha bilinçli ve özgüvenle dahil olmalıyız.

Her birey birbirinden farklı kişilik özellikleri ve yetkinliklere sahiptir.

Kişisel gelişim planlarının hazırlanması , çalışanların performansından maksimum yararlanma ,verimlilik , çalışanlar arası iletişim, bireylerin motivasyon seviyelerini arttırma gibi konularda bireysel farklılıkların tanımlanması ve ölçümlenmesi oldukça önemlidir.

Öncelikli amaç her bireyin kendi farkındalığını kendisinin bulmasını , yol haritasını çizmesini ve geleceğe yönelik gelişim alanlarını belirlemesini sağlamaktır.

 Eğitimler başlamadan önce tüm katılımcılara DISC kişilik envanteri uygulanmalı ve

özet raporları alınmış olmalıdır.

Çizi – Yorum

Her katılımcı, istediği bir formatında kişisel başarılarını , başarısızlıklarını, kazanımlarını , kayıplarını, hayallerini resmeder. ( renkli kağıtlar, boyalar, çıkartmalar vb. kullanarak )

( Teklif isteyin )